Εργαστήρια

Το Τμήμα διαθέτει τα παρακάτω δέκα (10) ερευνητικά εργαστήρια για ερευνητικούς/επιστημονικούς σκοπούς και για την υποστήριξη μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακού, μεταπτυχιακών), αλλά και της διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας: