Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικές για την Ακαδημαϊκή ταυτότητα, τη Σίτιση φοιτητών, τη Στέγαση φοιτητών, την Υγειονομική ασφάλιση & περίθαλψη, κ.α.

Webmail

Κάθε πρωτοετής φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά αυτόματα προσωπική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας...

Σίτιση Φοιτητών

Στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) στην Καρδίτσα, λειτουργεί φοιτητική λέσχη...

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Μέσω της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Γραμματείας οι φοιτητές μπορούν να: κάνουν δηλώσεις μαθημάτων...

Στέγαση Φοιτητών

Στο campus του Παν/μίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα λειτουργούν φοιτητικές εστίες για τη διαμονή 104 φοιτητών/τριων σε δίκλινα...

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα δικαιούνται όλοι οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. της χώρας. Ωστόσο, δικαιούχοι Ακαδημαϊκής Ταυτότητας...

Υγειονομική Περίθαλψη - Ασφάλεια

Οι ανασφάλιστοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, δικαιούνται, σύμφωνα με την...