Στους αποφοίτους του Τμήματος παρέχεται μαζί με το πτυχίο τους και πιστοποιητικό απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων, αφού παρακολουθήσουν και εξεταστούν επιτυχώς τα ακόλουθα Προπτυχιακά μαθήματα.