Τα βασικά επιτεύγματα του Τμήματος μέχρι σήμερα είναι:

1. Έγινε ουσιαστική εγκαθίδρυση του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, μετά την αυτοδυναμία του, με όραμα, στρατηγική, στόχους, αρχές, αξίες κλπ. Σήμερα το Τμήμα ΔΕΞΥΣ αποτελείται από 16 μέλη ΔΕΠ (πολύ σύντομα θα ξαναγίνουν 17), 3 μέλη ΕΔΙΠ, 3 μέλη ΕΤΕΠ και 2 μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους.
2. Πετύχαμε να δημιουργήσουμε ένα καινοτόμο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) με δύο πυλώνες (Δασολογίας και Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού), που διαφοροποιείται από άλλα αντίστοιχα ΠΠΣ της χώρας μας και για το λόγο αυτό (και όχι μόνο φυσικά) καλύπτει τα τελευταία 3 χρόνια το 100% του συνόλου των θέσεων που προσφέρονται από το Υπουργείο Παιδείας και μάλιστα με αυξημένη βάση εισαγωγής.
3. Πιστοποιήθηκε το ΠΠΣ από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ) (29420/30.9.2022) με ΑΡΙΣΤΑ – “Fully compliant” (Fully compliant: 10 και Substantially compliant: 2).
4. Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΔΕΞΥΣ έχουν πλέον κατοχυρωμένα τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Υπάρχει σήμερα μεγάλη προσφορά εργασίας σε αποφοίτους του Τμήματος σε αρκετά επιστημονικά του αντικείμενα.
5. Αναμένεται πολύ σύντομα οι απόφοιτοι, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, να λάβουν τον ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master).
6. Λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα σπουδών πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης.
7. Στους αποφοίτους παρέχεται μαζί με το πτυχίο τους και πιστοποιητικό απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων. 8. Υπάρχει ατομικός σύμβουλος σπουδών για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια.
9. Το Τμήμα διαθέτει άρτιες υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις, ήτοι: 3 Αμφιθέατρα, 20 αίθουσες εργαστηρίων και διδασκαλίας, 45 γραφεία, συνολικού εμβαδού επιφάνειας άνω των 6000 τ.μ., που αναπτύσσονται σε έκταση 48 στρεμμάτων.
10. Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος διακρίνονται για την υποδειγματική καθαριότητα, τάξη και οργάνωση.
11. Ο εργαστηριακός και ερευνητικός εξοπλισμός του Τμήματος, αξίας άνω των 4.000.000 €, είναι υποδειγματικός.
12. Στο Τμήμα λειτουργούν δύο αυτοδύναμα οργανωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλους: α) «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» και β) «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία», καθώς και γ) ένα Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων».
13. Στο Τμήμα πραγματοποιούνται διδακτορικές σπουδές από το 2020 (22 ενεργοί υποψήφιοι διδάκτορες και ένας απόφοιτος), αλλά και μεταδιδακτορικές.
14. Διακρίνεται για την εξωστρέφεια και υπάρχει μεγάλη διασύνδεση με την κοινωνία, τους φορείς, τις επιχειρήσεις, την επιστημονική κοινότητα.
15. Φοιτητές ενθαρρύνονται στο να συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα των καθηγητών και σε διεθνείς δράσεις του Τμήματος.
16. Λειτουργεί σύγχρονη ιστοσελίδα του Τμήματος https://fwsd.uth.gr/, με πλούσιες πληροφορίες, έγκαιρες ανακοινώσεις, αλλά και σε σελίδες στα social media.

Αναλυτικά μπορεί να δει κάποιος στον απολογισμό πεπραγμένων που εγκρίθηκε ομόφωνα από την υπ’ αριθμ. 94/30.8.2023 (θέμα 2ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, στο παρακάτω link σε ένα αρχείο 14 σελίδων:

https://fwsd.uth.gr/wp-content/uploads/2023/09/Apologismos_pepragmenon_DEXYS_2020-2023.pdf