Το έργο HOPE είναι καινοτόμο καθώς προτείνει μια μεθοδολογία και αρχές σχεδιασμού για την ενσωμάτωση μιας προσέγγισης Βιώσιμης Οικονομίας σε επίσημο, θεσμικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την ελάχιστη χρήση πόρων και υλικών καθώς και την επιλογή περαιτέρω αξιοποίησης αυτών μέσω της διαδικασίας ανακύκλωσης μετά το τέλος κάθε χρήσης.

Η βασική ιδέα αυτού του έργου είναι να προσθέσει νέες δεξιότητες σε έναν αριθμό επαγγελματιών (μηχανικών, τεχνικών κ.λπ.) που σχετίζονται με τον οικοδομικό τομέα παρέχοντάς τους γνώσεις σχετικά με τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες τεχνολογίες και μεθόδους και μετατοπίζοντας τις ικανότητές τους σε μια νέα και βιώσιμη προσέγγιση όσον αφορά την κατασκευή του κτιρίου (από το σχεδιασμό έως την υλοποίηση).

Το έργο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Ξύλου, Επίπλου & Ξύλινων Συσκευασιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την εταιρία Case Lemn Bernard srl, το Δημοτικό Συμβούλιο του Mollet del Vallès, το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ), το Mikser, το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ατλαντικού, το Irish Wood & Interiors Network (IWIN) και την εταιρεία ΧΛΙΑΠΑΣ ΑΕ.