Το διοικητικό προσωπικό λαμβάνει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο Τμήμα, στα εργαστήρια του Τμήματος και άλλες λειτουργικές μονάδες.

Κυριάκης Αθανάσιος

Προϊστάμενος Γραμματείας
akyriakis@uth.gr
24410 64730

Μητσιάδη Δήμητρα

Διοικητικός Υπάλληλος
dimitsiadi@uth.gr
24410 64734