Προγράμματα

Δείτε όλα τα Προγράμματα για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος.

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Η “Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί ως ενιαία μονάδα ακαδημαϊκών υπηρεσιών...

Φοιτητική Μέριμνα

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικές για την Ακαδημαϊκή ταυτότητα, τη Σίτιση φοιτητών, τη Στέγαση φοιτητών, την Υγειονομική ασφάλιση...

Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students), συμβάλλει στην ανάπτυξη της Κοινότητας ως..

Υποστήριξη

Εδώ θα βρείτε υποστήριξη για τυχόν υπάρχοντα προβλήματα, παρενοχλήσεις, ειδικές ανάγκες και παράπονα.

Δράσεις Φοιτητών

Δείτε τις δράσεις του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού.