Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4589/2019 δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου και Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου τους και επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης του Τμήματος Δασολογίας. Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, προκειμένου να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών.

Σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από σχετική εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού ισχύουν τα παρακάτω:

Μαθήματα ECTS
Εισαγωγή στη Πληροφορική και τις Τεχνολογίες Διαδικτύου 5
Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών 6
Δασική Εδαφολογία 5
Βιολογία Άγριας Πανίδας Ι – Πτηνά, Ψάρια Εσωτερικών Υδάτων 6
Δασική Βοτανική (Αγγειόσπερμα) 5
Βιομετρία 5
Αγγλικά 3
Εφαρμογές νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής στη Διαχείριση Περιβάλλοντος 4
Λιβαδική Οικολογία 4
Υλοχρηστική 5
Δενδρομετρία 5
Τοπογραφία 5
Δασική Οικολογία 5
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Χαρτογράφηση Φυσικών Πόρων 5
Προστασία Δασικών Οικοσυστημάτων 6
Τεχνολογία Ξύλου 5
Αγροδασοπονία 5
Οικοτουρισμός – Ενναλακτικές Μορφές Τουρισμού 5
Εφαρμοσμένη Δασοκομική 5
Αξιοποίηση Βιομάζας 4
Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών – Υγροτόπων 5
Διαχείριση Άγριας Πανίδας 5
Οικονομική των Δασικών Οικοσυστημάτων 5
Δασική Υδρολογία – Προστασία Λεκανών Απορροής 5
Δασική Διαχειριστική 5
Βιοποικιλότητα και Αξιολόγηση Δασικών Οικοσυστημάτων 6
Δασικές Πυρκαγιές 4
Διαχείριση Λιβαδιών 5
Θηραματική Διαχείριση (ΕΥ) 4
Δασική Βλάστηση-Φυτοκοινωνιολογία (ΕΥ) 6
Αποκατάσταση Τοπίου (ΕΥ) 4
Αστικό Πράσινο (ΕΥ) 6
Κλιματική Αλλαγή 6
Δασική και Περιβαλλοντική Νομοθεσία 5
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 4
Δασικό Κτηματολόγιο – Τηλεπισκόπιση 6
Οικονομική Δασικών Οργανισμών (EY) 5
Δεοντολογία-Ηθική Περιβάλλοντος (EY) 4
Αειφορικές Πρακτικές στον Πρωτογενή Τομέα (EY) 4
Αρωματικά, Φαρμακευτικά και Μελισσοτροφικά Φυτά (EY) 6
Σύνολο μονάδων ECTS που αναγνωρίζονται: 175-182

Εξάμηνο Κωδικός Μάθημα Τύπος Μαθήματος ECTS
Β ΚΜ241 Δισδιάστατη Σχεδίαση με Η/Υ – Τεχνικό Σχέδιο Υποχρεωτικό 6
Γ ΚΜ331 Τρισδιάστατη σχεδίαση με Η/Υ Υποχρεωτικό 5
Δ ΚΜ411 Μηχανική Κατεργασία Ξύλου Υποχρεωτικό 5
Ε ΚΜ531 Σύνθετα Προϊόντα Ξύλου Υποχρεωτικό 5
Ε ΚΜ551 Συστήματα CAD-CAM-CAE Υποχρεωτικό 5
ΣΤ ΚΜ631 Ποιοτικός Έλεγχος & Πιστοποίηση Δασικών Προϊόντων Υποχρεωτικό 5
ΣΤ ΚΜ621 Σχεδιασμός Προϊόντων & Υπηρεσιών Υποχρεωτικό 5
Ζ ΞΣΥ711 Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου Υποχρεωτικό 5
Ζ ΞΣΥ731 Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου Υποχρεωτικό 6
Η ΞΣΥ821 Συστήματα Ψηφιακής Κατασκευής Υποχρεωτικό 5
Η ΞΣΥ811 Δομικές Κατασκευές Ξύλου Υποχρεωτικό 5
Θ ΞΣΥ931 Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου Υποχρεωτικό 6
Σύνολο μονάδων ECTS επιπλέον μαθημάτων πανεπιστημιακής εξομοίωσης: 63

ΜαθήματαECTS
Μαθηματικά5
Αρχιτεκτονική, Τέχνη & Ρυθμολογία Επίπλου6
Τεχνικό Σχέδιο Ι6
Δομή Ξύλου6
Πληροφορική5
Ελεύθερο Σχέδιο Ι5
Τεχνολογία Ξύλου Ι: Συμπαγή Προϊόντα5
Μηχανική Κατεργασία Ξύλου Ι: Υγιεινή και Ασφάλεια5
Ιδιότητες Ξύλου5
Τεχνολογία Ξύλου ΙΙ: Συγκολλημένα Προϊόντα5
CAD IΙ5
Δημιουργικός Σχεδιασμός6
Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου Ι6
Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά4
Σύγχρονα Υλικά Ξυλοκατασκευών6
CAD IΙΙ5
Βιομηχανικός Σχεδιασμός Επίπλου Ι6
Σύγχρονες Μορφές Κατεργασίας Ξύλου6
Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου ΙΙ4
Επεξεργασία Επιφανειών – Φινίρισμα Επίπλων4
CAD – CAM Ι5
Βιομηχανικός Σχεδιασμός Επίπλου ΙΙ5
Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου ΙΙΙ6
Προϊόντα Χημικής Τεχνολογίας Ξύλου (ΕΥ)5
Διοίκηση Επιχειρήσεων Ξύλου-Επίπλου (ΕΥ)5
Τεχνολογία Ξύλινων Κατασκευών Ι: Ξύλινες κατοικίες, κουφώματα, πατώματα5
Ποιοτικός Έλεγχος Πρώτων Υλών5
Οικονομική Επιχειρήσεων Ξύλου-Επίπλου5
Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου6
Συντήρηση – Επισκευή Επίπλων6
Φωτορεαλισμός και Κίνηση6
Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου-Επίπλου6
Τεχνολογία Ξύλινων Κατασκευών ΙΙ: Κατασκευές εξωτερικού χώρου (ΕΥ)4
Υλοποίηση Μελέτης Σχεδιασμού Επίπλου (ΕΥ)4
Ποιοτικός Έλεγχος Επίπλου (ΕΥ)4
Σύνολο μονάδων ECTS που αναγνωρίζονται:173

Εξάμηνο Κωδικός Μάθημα Τύπος Μαθήματος ECTS
Α ΚΜ121 Οικολογία Χερσαίων Οικοσυστημάτων Υποχρεωτικό 5
Α ΚΜ151 Βιολογία Άγριας Πανίδας Υποχρεωτικό 6
Β ΚΜ211 Δασική Βοτανική Υποχρεωτικό 5
Β ΚΜ251 Εισαγωγή στην Βιοοικονομία Υποχρεωτικό 5
Γ ΚΜ321 Οικοτουρισμός – Δασική Αναψυχή Υποχρεωτικό 5
Δ ΚΜ451 Βιολογικές Απειλές Δασικών Ειδών – Ξύλου Υποχρεωτικό 5
Δ ΚΜ461 Διαχείριση Άγριας Πανίδας Υποχρεωτικό 5
Δ KM421 Εφαρμοσμένη Δασοκομική Υποχρεωτικό 5
Ε KM511 Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων Υποχρεωτικό 5
ΣΤ KM611 Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών Υποχρεωτικό 5
ΣΤ KM641 Διαχείριση Λιβαδιών Υποχρεωτικό 5
ΣΤ KM651 Δασικές Πυρκαγιές Υποχρεωτικό 5
Σύνολο μονάδων ECTS επιπλέον μαθημάτων πανεπιστημιακής εξομοίωσης: 61