Μέσω της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Γραμματείας οι φοιτητές μπορούν να:

  • κάνουν δηλώσεις μαθημάτων
  • δουν τις βαθμολογίες τους
  • να αιτηθούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις Σπουδών
  • να δουν τον Σύμβουλο Καθηγητή τους

Για να συνδεθείτε στην Ηλεκτρονική Γραμματεία θα πρέπει πρώτα αν δεν βρίσκεστε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (π.χ. οικιακή σύνδεση), να εγκαταστήσετε το VPN (Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο).

Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του VPN σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης. Δείτε τα αναλυτικά βίντεο σχετικά με τη ρύθμιση και σύνδεση στο VPN, ανάλογα με τα Windows που διαθέτετε. 

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Μηχανογράφησης στο email ithelp@uth.gr.

Οι πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι έχουν αποστείλει τα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα και επιθυμούν να λάβουν Βεβαίωση Εγγραφής/Σπουδών (Πιστοποιητικό Φοίτησης), Βεβαίωση για Στρατολογική χρήση (μόνο τα αγόρια) παρακαλούνται να υποβάλλουν το αίτημα τους ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (https://sis-web.uth.gr). 

Οι φοιτητές θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για το αίτημα έκδοσης Πιστοποιητικού:

  • Πιστοποιητικά
  • Αίτημα Πιστοποιητικού
  • eu- Βεβαίωση Σπουδών

Προσοχή: Αν πρόκειται για Βεβαίωση Στρατολογικής χρήσης θα πρέπει στα σχόλια της Αίτησης να αναγράφετε ότι αφορά Στρατολογική χρήση.

Οι φοιτητές θα μπορούν να λάβουν τη βεβαίωσή τους ηλεκτρονικά, εφόσον εκδοθεί, μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας ως αναρτημένο αρχείο.