Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+.

Το πρόγραμμα Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students), συμβάλλει στην ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγμένης κοινωνίας βασισμένη στη γνώση, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας, παράλληλα ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές.

Αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς.

Η κινητικότητα φοιτητών Erasmus+ αφορά τόσο την παρακολούθηση μαθημάτων όσο και την πρακτική άσκηση. Ακόμη το πρόγραμμα Erasmus+ προβλέπει για το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό δυνατότητα μετακίνησης για διδασκαλία και επιμόρφωση αντίστοιχα. Η κινητικότητα σε κάθε περίπτωση γίνεται στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο στο 2441064747 ή στείλτε email στο gntalos@uth.gr