Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, δομημένο με νέα καινοτόμα και επίκαιρα αντικείμενα, τα οποία βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην αγορά εργασίας. Και επειδή η γνώση δεν σταματά ποτέ, για εσάς που έχετε μεγαλύτερα όνειρα και στόχους, στο Τμήμα μας δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσετε για μεταπτυχιακές, διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές, καθώς και να συμμετέχετε σε κατατακτήριες εξετάσεις.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει στους φοιτητές του, πέραν των υποχρεωτικών...

Μεταδιδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού παρέχει σε επιστήμονες...

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Τα μαθήματα του ΔΕΞΥΣ κατανέμονται σε δέκα αυτοτελή ακαδημαϊκά εξάμηνα και διδάσκονται...

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μοναδικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας...

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Η Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, ορίζει...

Διδακτορικές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος έχει ως πρωταρχικό σκοπό...

Παιδαγωγική Κατάρτιση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού...