Σας ενημερώνουμε ότι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την αρ. 23234/21/ΓΠ/2-12- 2021 (ΦΕΚ 6019/Β/20-12-2021) Απόφαση της Συγκλήτου συστήθηκε ο «Συνήγορος του Φοιτητή», με αρμοδιότητες τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. 

Ο «Συνήγορος του Φοιτητή» δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Επικοινωνήστε με τον Συνήγορο του Φοιτητή είτε τηλεφωνικά στο 2421074691 είτε μέσω email στο sinigorosfititi@uth.gr.