Δείτε τα Μοναδικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού και δηλώστε συμμετοχή.


Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


Μοναδικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία στοχεύουν στη δημιουργία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών...


ΔΠΜΣ "Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων"

Γνωστικό αντικείμενο: Γεωπονικές επιστήμες – Περιβαλλοντικές επιστήμες – Γεωεπιστήμες – Επιστήμες Μηχανικού...

ΠΜΣ "Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο"

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο»...

ΠΜΣ "Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων & Βιο-οικονομία"

Τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πολυλειτουργική Διαχείριση...