Το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό εκτελεί εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται κυρίως σε εργαστηριακές  ασκήσεις, καθώς και πρακτικές ασκήσεις στους εφαρμοσμένους τομείς των σχετικών επιστημών.

Ράμμου Αικατερίνη

ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο: "Τεχνολογία ξύλου & Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και επίπλων"
rammou@uth.gr
24410 64749
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

Νινίκας Κωνσταντίνος

ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο: "Ανάκτηση ενέργειας από υπολείμματα"
kninikas@uth.gr
24410 64736
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα