Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη ερευνητών για την προαγωγή της επιστήμης.

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες εστιάζουν στην παραγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου διεπιστημονικής έρευνας σε όλους τους τομείς και τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, ώστε να είναι σε θέση να στελεχώσουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Διδακτόρων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκηρύσσει δεκατέσσερις (14) νέες θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση στα παρακάτω προτεινόμενα γνωστικά πεδία / θέματα από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕΞΥΣ.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 30 Απριλίου 2024.