Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει στους φοιτητές του, πέραν των υποχρεωτικών μαθημάτων και μεγάλη ποικιλία από μαθήματα επιλογής που στοχεύουν στην παροχή εξελιγμένων γνώσεων σε ειδικά αντικείμενα του φυσικού περιβάλλοντος, της αξιοποίησης του ξύλου, του σχεδιασμού επίπλων και άλλων αντικειμένων κύρια με βάση το ξύλο, της διοίκησης, της οργάνωσης, της οικονομίας και την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην αγορά εργασίας. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, τον Οδηγό Σπουδών, τον Οδηγό Πτυχιακής Εργασίας κ.α.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) προσφέρει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα προπτυχιακών...

Κανονισμός Σπουδών

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) είναι ένα νέο πρωτότυπο Τμήμα για τα ακαδημαϊκά δεδομένα...

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού είναι...

Integrated Master

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32248/Ζ1/29.03.2024 (ΦΕΚ 2129/Β/07.04.2024)...

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα
Σπουδών Σύμφωνα με την έκθεση...

Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

Για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος ΔΕΞΥΣ είναι υποχρεωτική η εκπόνηση ερευνητικής Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ)...

Ανώτατη Διάρκεια Φοίτησης

Για τους φοιτητές/τριες που εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και μετά...

Μαθήματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Στους αποφοίτους του Τμήματος παρέχεται μαζί με το πτυχίο τους και πιστοποιητικό απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων, αφού...

Οδηγός Σπουδών

Η Σχολή Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελείται από τα Τμήματα: α) Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού...

Πρακτική Άσκηση

Πληροφορίες, Προϋποθέσεις και Οδηγίες...


Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ως δασολόγος, επιστήμων ξύλου και σχεδιαστής νοείται ο επιστήμονας που ασχολείται με την αειφορική διαχείριση του χερσαίου φυσικού...

Πρόγραμμα Εξομοίωσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4589/2019 δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών...