Στοιχεία Επικοινωνίας με το Γραφείο Στέγασης & Σίτισης
Φοιτητική Εστία, Τέρμα Μαυρομιχάλη, 43100, Καρδίτσα
Τηλ: 2410684431
Στο campus του Παν/μίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα λειτουργούν φοιτητικές εστίες για τη διαμονή 104 φοιτητών/τριων σε δίκλινα δωμάτια.

Κριτήριο για την επιλογή και διαμονή των φοιτητών είναι η οικονομική και οικογενειακή κατάστασή τους. Επίσης συνεκτιμώνται λόγοι υγείας καθώς και άλλες παράμετροι που επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

Οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που ενδιαφέρονται για στέγαση, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, μέσα από την κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα του Π.Θ. (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού. Οι Αιτήσεις υποβάλλονται σε ημερομηνίες που ορίζονται από το Αυτοτελές Τμήμα Σίτισης & Στέγασης, προκειμένου οι δικαιούχοι φοιτητές/τριες να λάβουν στέγαση για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.