Η “Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί ως ενιαία μονάδα ακαδημαϊκών υπηρεσιών και αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη στο Βόλο με Παραρτήματα σε επίπεδο Σχολής ή ομάδων Σχολών στις πόλεις της Θεσσαλίας, μεταξύ των οποίων και της Καρδίτσας. Τα Παραρτήματα υπάγονται διοικητικά στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και αποτελούν ενιαίο με αυτή σύνολο, τόσο ως προς τους ανθρώπινους πόρους, όσο και ως προς την πολιτική ανάπτυξης και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων.

Η “Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απευθύνεται στους καθηγητές, ερευνητές, φοιτητές καθώς και σε ενδιαφερόμενα μέλη του εξωτερικού κοινού και αποστολή της είναι η υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας. Προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και στο εξωτερικό αναγνωστικό/ερευνητικό κοινό, τόσο επιτόπιες, όσο και ηλεκτρονικές (online) υπηρεσίες – μέσω των εγκαταστάσεών της (Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα Παραρτήματά της) μέσω του web site της αντίστοιχα.

Η πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ελεύθερη και δωρεάν για τα Μέλη της Βιβλιοθήκης. Σχετικές πληροφορίες δίνονται επιτόπια από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και από τις πληροφοριακές ιστοσελίδες του website.