Το έργο “Η προηγμένη εκπαίδευση για την αειφόρο διαχείριση των ποιμαντικών συστημάτων” (TranSuMan), που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 (KA220 HED) – Συμπράξεις συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει ως στόχο να αναπτύξει μια καινοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση για τη δημιουργία επαγγελματικού προφίλ. ικανό να αντιμετωπίσει τη βιώσιμη διαχείριση των ευρωπαϊκών λιβαδιών οικοσυστημάτων με διεπιστημονικό τρόπο, σύμφωνα με τον οποίο η ακαδημαϊκή γνώση σε συνδυασμό με την εμπειρία των τοπικών φορέων δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης για τους μαθητές (αυριανούς επαγγελματίες), που τους επιτρέπει να εργαστούν σε πραγματικό περιβάλλον Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι: – η θέσπιση κοινών κατευθυντήριων γραμμών και στρατηγικών για την αειφόρο διαχείριση και αξιοποίηση των λιβαδιών – ο καθορισμός μεθόδων διδασκαλίας και στρατηγικών για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία διδασκαλίας/μάθησης. – μεταφορά γνώσης στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την πολυπλοκότητα της διαχείρισης λιβαδιών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού βιώσιμων αλυσίδων προϊόντων που βασίζονται σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και της διαχείρισης διαδικασιών από τη βάση προς την κορυφή.

Το έργο συντονίζεται από το Universita degli Sudi di Camerino (Ιταλία) και περιλαμβάνει επίσης το Fundacion Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir (Ισπανία), το Universitatea Babes Bolyai (Ρουμανία), ενώ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εκπροσωπείται από το Τμήμα Δασολογίας , Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού. Τα μέλη του Τμήματος είναι ο Καθηγητής κ. Μιχάλης Βραχνάκης, ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Ιωάννης Κάζογλου και ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Μάριος Τρίγκας. Παράλληλα, θα απασχοληθεί ομάδα 8 φοιτητών (4 προπτυχιακοί και 4 μεταπτυχιακοί). Το έργο θα διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο του 2023.

Εκδηλώσεις