Το έργο  «Προηγμένη εκπαίδευση για τη βιώσιμη διαχείριση των βοσκοτόπων» (Advanced training on sustainable management of pastoral systems (TranSuMan, https://www.ucv.es/investigacion/transhuman/transuman-events), στα πλαίσια του ERASMUS+ Key Action 2 (KA220 HED)- Cooperation partnerships in higher education έχει ως σκοπό να αναπτύξει μια καινοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού προφίλ, ικανό να αντιμετωπίσει με διεπιστημονικό τρόπο την αειφορική διαχείριση των ευρωπαϊκών λιβαδικών οικοσυστημάτων. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, η ακαδημαϊκή γνώση μαζί με την εμπειρία των τοπικών παραγόντων (stakeholders) συμβάλουν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος μάθησης για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές (αυριανούς επαγγελματίες), δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εργαστούν σε πραγματικό περιβάλλον. Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι: – ο καθορισμός κοινών κατευθυντήριων γραμμών και στρατηγικών για τη βιώσιμη διαχείριση και την αξιοποίηση των λιβαδιών – ο καθορισμός μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία διδασκαλίας/μάθησης. – η μεταφορά γνώσεων στις φοιτήτριες και στους φοιτητές της Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικά με την πολυπλοκότητα της διαχείρισης λιβαδιών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού βιώσιμων παραγωγικών αλυσίδων που βασίζονται σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και της διαχείρισης διαδικασιών από τη βάση προς την κορυφή (bottom up approach).
 
Το έργο συντονίζεται από το Universita degli Studi di Camerino (Italy) και συμμετέχουν επιπλέον το Fundacion Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir (Spain), το Universitatea Babes Bolyai (Romania), ενώ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εκπροσωπείται από το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού. Στο έργο συμμετέχουν τα μέλη του Τμήματος Καθηγητής κ. Μιχάλης Βραχνάκης, Αναπλ. Καθηγητής κ. Ιωάννης Καζόγλου και Αναπλ. Καθηγητής κ. Μάριος Τρίγκας. Παράλληλα απασχολεί μία ομάδα φοιτητριών και φοιτητών και ενδιαφερομένων (stakeholders) (Green Team). Το έργο διαρκεί μέχρι τον Ιανουάριο 2024.
 
Για την επίτευξη των σκοπών του έργου διοργανώνεται εκδήλωση (roadshow) στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στην Καρδίτσα. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο του Κτηρίου Α την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023, στις 12.00, και θα περιλαμβάνει ομιλίες σχετικά με τα αποτελέσματα του προγράμματος και κυρίως την άποψη των συμμετεχόντων φοιτητριών και φοιτητών.
 
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης.