Πρόεδρος Τμήματος

Νταλός Γεώργιος
Καθηγητής
gntalos@uth.gr
24410 64732

Αντιπρόεδρος Τμήματος

Καζόγλου Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής
ykazoglou@uth.gr
24410 64706

Προϊστάμενος Γραμματείας Τμήματος

Κυριάκης Αθανάσιος
akyriakis@uth.gr
24410 64730

Μέλη Συνέλευσης Τμήματος

Αντιπρόεδρος Τμήματος, Αναπληρωτής Καθηγητής
ykazoglou@uth.gr
24410 64706
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα