Βαθμίδα: ΕΤΕΠ

✉ aretos@uth.gr
24410 64758

Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Βασίλειος Αρέτος είναι απόφοιτος του Τμήματος Δασοπονίας του ΤΕΙ Λάρισας και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Υπηρετεί ως μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διαθέτει πλούσια διδακτική εμπειρία στην Ανώτατη Εκπαίδευση: πέντε (5) Ακαδημαϊκά Έτη ως μέλος Ε.Τ.Ε.Π. και δεκαέξι (16) Ακαδημαϊκά Έτη ως Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Επίσης, έχει διδάξει στο ΚΕ.Τ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. Καρδίτσας και σε Κ.Ε.Κ. ως Εισηγητής σε Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων. Έχει εργαστεί στο Δασαρχείο Καλαμπάκας, στην Ξυλοβιομηχανία της Ένωσης Δασικών Συνεταιρισμών Δυτικής Θεσσαλίας και επί σειρά ετών σε Προγράμματα (Ερευνητικά, ΕΠΕΑΕΚ, Β΄, Γ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, κ.ά.) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΕΘΙΑΓΕ, των Αναπτυξιακών Εταιρειών των νομών Καρδίτσας και Λάρισας. Συμμετείχε στην Ερευνητική Ομάδα έξι (6) Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και στην Ομάδα εκπόνησης οχτώ (8) Μελετών. Είναι μέλος της Συγγραφικής Ομάδας ενός (1) Βιβλίου και έχει δημοσιεύσει δώδεκα (12) εργασίες σε Πρακτικά εθνικών Συνεδρίων, δύο (2) εργασίες σε Πρακτικά διεθνών Συνεδρίων, μία (1) εργασία σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, δύο (2) εργασίες σε Πρακτικά Ημερίδων και μία (1) αυτοτελή εργασία-έκδοση. Τέλος, είναι ενταγμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, καθώς και στο Μητρώο Εισηγητών ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.