Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) αποτελείται από καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους καθηγητές. Τα μέλη ΔΕΠ υποχρεούνται να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο.

Νταλός Γεώργιος

Πρόεδρος Τμήματος
Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο: "Τεχνολογία Ξύλου"
gntalos@uth.gr
24410 64732 & 24410 64747
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

Ασπρίδης Γεώργιος

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Διοίκηση Επιχειρήσεων, με έμφαση στους ανθρώπινους πόρους"
aspridis@uth.gr
24410 64717
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

Καραγεώργος Αντώνιος

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογές στον κλάδο Ξύλου-Επίπλου"
karageorgos@uth.gr
24410 64712
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

Κεχαγιάς Ιωάννης

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Εργαλειομηχανές" (με ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία και τον προγραμματισμό αυτόματων Εργαλειομηχανών)
jkechag@uth.gr
24410 64739
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

Μπίρτσας Περικλής

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Βιολογία Άγριας Πανίδας"
birtsas@uth.gr
24410 64710
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

Σκαρβέλης Μιχαήλ

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Τεχνολογία Ξύλου (Ξήρανση Ξύλου)
skarvelis@uth.gr
24410 64743
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

Λαλλάς Ευθύμιος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών"
elallas@uth.gr
24410 64725
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

Τρίγκας Μάριος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: “Δασική Οικονομική & Καινοτομία”
mtrigkas@uth.gr
24410 64721
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

Καζόγλου Ιωάννης

Αντιπρόεδρος Τμήματος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Διαχείριση βόσκησης σε υγροτοπικές προστατευόμενες φυσικές περιοχές"
ykazoglou@uth.gr
24410 64706
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

Βραχνάκης Μιχαήλ

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Λιβαδοπονία"
mvrahnak@uth.gr
24410 64726
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

Καραστεργίου Σωτήριος

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Τεχνολογία Ξύλου (Κατεργασία Ξύλου)"
karaso@uth.gr
24410 64744
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

Μαντάνης Γεώργιος

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Δομή και Ιδιότητες Ξύλου"
mantanis@uth.gr
24410 64742
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Οικονομική επιχειρήσεων ξύλου - Μάρκετινγκ προιόντων ξύλου"
papadio@uth.gr
24410 64741
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

Καραγκούνη Γλυκερία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: "Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Τεχνολογίες Παραγωγής"
karagg@uth.gr
24410 64740
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

Παπαγεωργίου Γρηγόριος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Οδοποιία"
gpapageor@uth.gr
24410 64713
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

Σαμαράς Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: “Δασική Βοτανική - Γεωβοτανική”
samaras@uth.gr
24410 64719
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα