Το Ακαδημαϊκό Έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 ισχύουν τα εξής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 292/28-04-2023 απόφαση της Συγκλήτου του Παν/μίου Θεσσαλίας:

Χειμερινό Εξάμηνο

Έναρξη Μαθημάτων                                                  Δευτέρα 17/10/2023

Λήξη Μαθημάτων                                                 Παρασκευή 26/01/2024

Διάρκεια                                                                             13 Εβδομάδες

Περίοδος Εξετάσεων                                                Δευτέρα 05/02/2024-                                                                                 Παρασκευή 23/02/2024 

Εορτές & Αργίες              Παρασκευή 17/11/2023 (Επέτειος Πολυτεχνείου)
                                                 Τρίτη 30/01/2024 (Εορτή Τριών Ιεραρχών) 

Διακοπές Χριστουγέννων    Δευτέρα 25/12/2023 – Παρασκευή 05/01/2024

Εαρινό Εξάμηνο

Έναρξη Μαθημάτων                                              Δευτέρα 26/02/2024

Λήξη Μαθημάτων                                             Παρασκευή 07/06/2024

Διάρκεια                                                                         13 Εβδομάδες

Περίοδος Εξετάσεων                                           Δευτέρα 17/06/2024-                                                                                 Παρασκευή 05/07/2024

Εορτές & Αργίες                        Δευτέρα 18/03/2024 (Καθαρά Δευτέρα)
                                                   Δευτέρα 25/03/2024 (Εθνική Επέτειος)
                                                          Τετάρτη 01/05/2024 (Πρωτομαγιά)
                                       Δευτέρα 24/06/2024 (Εορτή Αγίου Πνεύματος) 

Διακοπές Πάσχα         Μ. Δευτέρα 29/04/2024 – Παρασκευή 10/05/2024