Το Ακαδημαϊκό Έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 ισχύουν τα εξής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 306η/26-04-2024 απόφαση της Συγκλήτου του Παν/μίου Θεσσαλίας:

Χειμερινό Εξάμηνο

Έναρξη Μαθημάτων                                                  Δευτέρα 23/09/2024

Λήξη Μαθημάτων                                                 Παρασκευή 10/01/2025
Διάρκεια                                                                             14 Εβδομάδες
Περίοδος Εξετάσεων                                                Δευτέρα 20/01/2025-                                                                                 Παρασκευή 07/02/2025

Εορτές & Αργίες                             Δευτέρα 28/10/2024 (Εθνική Επέτειος)
                                            Κυριακή 17/11/2024 (Επέτειος Πολυτεχνείου)                                              Δευτέρα 06/01/2025 (Εορτή των Θεοφανίων)                                              Πέμπτη 30/01/2025 (Εορτή Τριών Ιεραρχών)

Διακοπές Χριστουγέννων    Δευτέρα 23/12/2024 – Δευτέρα 06/01/2025
Εαρινό Εξάμηνο
Έναρξη Μαθημάτων                                              Δευτέρα 10/02/2025
Λήξη Μαθημάτων                                             Παρασκευή 30/05/2025
Διάρκεια                                                                         14 Εβδομάδες
Περίοδος Εξετάσεων                                           Τρίτη 10/06/2025-                                                                                 Παρασκευή 27/06/2025

Εορτές & Αργίες                        Δευτέρα 03/03/2025 (Καθαρά Δευτέρα)
                                                       Τρίτη 25/03/2025 (Εθνική Επέτειος)
                                                         Πέμπτη 01/05/2025 (Πρωτομαγιά)
                                       Δευτέρα 09/06/2025 (Εορτή Αγίου Πνεύματος)

Διακοπές Πάσχα         Μ. Δευτέρα 14/04/2025 – Παρασκευή 25/04/2025