ΑΜΦ: Αμφιθέατρο Κτιρίου Γ΄

ΑΙΘ. 2: Κτίριο Β’  

ΑΙΘ. 4: Κτίριο Β΄

ΑΙΘ. Α1.6: Κτίριο Α’

ΑΙΘ. Α1.12: Κτίριο Α΄

ΑΙΘ. Α2.2: Κτίριο Α’ 

ΑΙΘ. Α2.6: Κτίριο Α΄

ΑΙΘ. Α2.8: Κτίριο Α΄

* Μάθημα Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας