Η συνεχής αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού οδηγεί σε μείωση των φυσικών πόρων και σε υποβάθμιση της βιωσιμότητας του φυσικού περιβάλλοντος. Στον τομέα των υλικών, και ειδικότερα των σύνθετων υλικών ξύλου/πολυμερούς, μια λύση θα μπορούσε να είναι η αντικατάσταση φυσικού ξύλου από υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών και η σύνθεση πολυμερών από ανανεώσιμες πρώτες ύλες ή ανακυκλώσιμα/βιοδιασπώμενα υλικά, ώστε το τελικό προϊόν να μπορεί να ανακυκλωθεί ή βιοδιασπώμενο. Έτσι, επιτυγχάνεται μια οικονομία στη χρήση νέων πρώτων υλών, τα αγροτικά απόβλητα βρίσκουν χρήση σε εφαρμογές προστιθέμενης αξίας και στο τέλος της ζωής τους τα προϊόντα ανακυκλώνονται και τελικά βιοδιασπώνται χωρίς να αφήνουν απόβλητα.

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου, με τίτλο “Πράσινα και ανακυκλώσιμα ή/και κομποστοποιήσιμα σύνθετα προϊόντα με βελτιωμένες ιδιότητες από απόβλητα βιομηχανικής κάνναβης στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας (ΚΥΚΑ)” στα πλαίσια της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ΚΥΚΛΟΣ», ήταν η κατασκευή νέων σύνθετων προϊόντων από αγροτικά υπολείμματα (μη χρήσιμα μέρη βιομηχανικών στελεχών κάνναβης) και πολυμερών από ανανεώσιμες πηγές ή ανακυκλώσιμα υλικά.

Συγκεκριμένα, έγινε διαχωρισμός του εξωτερικού από το εσωτερικό μέρος του βλαστού του φυτού βιομηχανικής κάνναβης με ειδικό μηχάνημα αποίνωσης.
Το εσωτερικό ξυλώδες τμήμα τεμαχίστηκε κατάλληλα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή μοριοσανίδων αντί ξύλου (Wood Based Panels – WBP). Οι ίνες από το εξωτερικό μέρος του φλοιού χρησιμοποιήθηκαν ως ενισχυτικά υλικά ανακυκλωμένου πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) και βιο-πολυεστέρων από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, προκειμένου να κατασκευαστούν σύνθετα προϊόντα αντίστοιχα των προϊόντων πλαστικό/ξύλο (Wood Plastic Composite-WPC).

Τα προτεινόμενα προϊόντα τύπου WBP και WPC είναι καινοτόμα και κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά στα πλαίσια αυτού του έργου. Κύριο πλεονέκτημα των νέων αυτών προϊόντων είναι το χαμηλότερο κόστος και βάρος, αλλά και η αυξημένη φιλικότητά τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον αφού είναι δυνατή η κομποστοποίηση ή και ανακύκλωσή τους, ανταποκρινόμενα στις επιταγές της κυκλικής οικονομίας.

Το έργο συντονίστηκε από τη CHIMAR HELLAS A.E., την KANNABIO ΚΟΙΝΣΕΠ, το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο Ακτίνων Χ, Οπτικού χαρακτηρισμού και Θερμικής Ανάλυσης του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Ξύλου  – Επίπλου & Ξυλοκατασκευών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η χρονική διάρκεια του έργου ήταν από τις 16/06/2020 έως τις 15/07/2023.