Κάθε πρωτοετής φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά αυτόματα προσωπική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (eMail). Δεν απαιτούνται ενέργειες από την πλευρά των φοιτητών προκειμένου να αποκτήσουν το email τους. Το username και οι προσωπικοί κωδικοί θα σταλούν με μήνυμα, στο κινητό τηλέφωνο που είχε δηλώσει ο φοιτητής στο Υπουργείο Παιδείας, από το Τμήμα Μηχανογράφησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το προσωπικό eMail είναι της μορφής   username @uth.gr , όπου username το Όνομα Χρήστη που αντιστοιχεί στον Ιδρυματικό Λογαριασμό κάθε φοιτητή.

Η είσοδος χρήστη στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη.

Για την πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο μέσω ιστοσελίδας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Webmail.

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου μπορείτε να βρείτε στο σχετικό οδηγό με τίτλο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεσή σας στο webmail ή αν ξεχάσατε τους κωδικούς σας στείλτε email στο Τμήμα Μηχανογράφησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: ithelp@uth.gr.