Μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) παρέχουν εργασίες υποδομής στις γενικές λειτουργίες των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχοντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την καλύτερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους.