Βαθμίδα: ΕΤΕΠ

✉ vvrekou@uth.gr
24410 64738

Σύντομο Βιογραφικό

Η Βίκυ Βρέκου είναι Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό του Τμήματος Δασολογίας Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο Διοίκηση Επιχειρήσεων. Από το 2007 μέχρι το 2012 εργάστηκε στο πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην Κεφαλονιά στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ως μέλος ΕΤΕΠ, ενώ παράλληλα απασχολήθηκε στο Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων ως Εργαστηριακός συνεργάτης. Από το ακ. έτος 2012-13 εργάστηκε στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) στην Λευκάδα, μέχρι τον Ιούλιο του 2018. Από τον Ιανουάριο του 2007 ως τον Οκτώβριο του 2007, εργάστηκε στο ΙΚΑ Καρδίτσας ως Διοικητικός Υπάλληλος. Από τον Οκτώβριο του 2005 έως τον Μάιο του 2006, εργάστηκε στο ΙΕΚ Εναλλακτικού Τουρισμού του Δήμου Ιτάμου Καρδίτσας ως Διοικητικός Υπάλληλος Υποστήριξης Εκπαίδευσης. Παλαιότερα (1999 – 2005), εργάστηκε στην εταιρία ING ως Διοικητικός Υπάλληλος. Παράλληλα το τελευταίο έτος, 2004-05, εργάστηκε ως ωρομίσθια εκπαιδεύτρια στο Κρατικό ΙΕΚ Καρδίτσας για ένα χρόνο.