Ονοματεπώνυμο Google Scholar ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ* h-index i10-index
Ασπρίδης Γεώργιος https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=xVkKmYwAAAAJ 750 13 19
Βραχνάκης Μιχαήλ https://scholar.google.com/citations?user=v0UPuXgAAAAJ&hl=en&oi=sra 553 11 11
Καζόγλου Ιωάννης https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=l5t1vFkAAAAJ 157 6 5
Καραγεώργος Αντώνιος ttps://scholar.google.com/citations?user=_8IoyXkAAAAJ&hl=en&oi=ao 2467 20 34
Καραγκούνη Γλυκερία ttps://scholar.google.com/citations?user=PQKUH_YAAAAJ&hl=en 680 11 14
Καραστεργίου Σωτήριος https://scholar.google.gr/citations?user=fC493C0AAAAJ&hl=en 318 8 7
Κεχαγιάς Ιωάννης hhttps://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=euU9evwAAAAJ 3216 34 82
Λάλλας Ευθύμιος https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=PsEZV1oAAAAJ 415 8 8
Μαντάνης Γεώργιος https://scholar.google.com/citations?user=rFT6H-wAAAAJ&hl=en 2877 27 46
Μπίρτσας Περικλής https://scholar.google.com/citations?user=t8IS0HcAAAAJ&hl=en&oi=ao 972 16 24
Νινίκας Κων/νος https://scholar.google.com/citations?user=8uI0rZcAAAAJ&hl=en&oi=ao 429 11 11
Νταλός Γεώργιος https://scholar.google.gr/citations?user=Jt9MHHwAAAAJ 699 9 9
Παπαγεωργίου Γρηγόριος https://scholar.google.com/citations?hl=el&user=UQn3O78AAAAJ 209 9 7
Παπαδόπουλος Ιωάννης https://scholar.google.com/citations?user=qqKA5X4AAAAJ 582 10 11
Σαμαράς Δημήτριος https://scholar.google.com/citations?user=eeabfFgAAAAJ&hl=el&oi=sra 73 5 1
Σκαρβέλης Μιχαήλ https://scholar.google.gr/citations?user=NDjVFboAAAAJ 67 3 1
Τρίγκας Μάριος https://scholar.google.com/citations?user=vyDb-J8AAAAJ&hl=el&oi=ao 605 10 11
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 15069 211 301
*Μέχρι 29/3/2024