Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) που θα έχουν παρακολουθήσει το εν λόγω πρόγραμμα θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων στην παιδαγωγική του φυσικού περιβάλλοντος, της τεχνολογίας των κατασκευών και του σχεδιασμού αντικειμένων στις εκπαιδευτικές μονάδες που θα διοριστούν.


Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Κατάρτισης (ΠΑΙ.ΔΙ.Κ.) του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού έχει ως σκοπό την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων του στον χώρο της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι οποίοι θα αποκτήσουν τις ικανότητες να χρησιμοποιούν τις αρχές της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής και θα μπορούν να διαχειρίζονται φαινόμενα που ανακύπτουν στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Τρόπος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΠΑΙ.ΔΙ.Κ.
  • Το Πρόγραμμα ΠΑΙ.ΔΙ.Κ. του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού μπορούν να παρακολουθήσουν οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
  • Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών/τριών που εντάσσονται ετησίως στο Πρόγραμμα ΠΑΙ.ΔΙ.Κ. ανέρχεται στους είκοσι (20).
  • Το Πρόγραμμα ΠΑΙ.ΔΙ.Κ. προσφέρεται δωρεάν.