Οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι μπορεί να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή υποψήφιοι διδάκτορες ή επιστήμονες με εξαιρετική τεχνική εμπειρία και ασχολούνται με την διεξαγωγή ερευνητικού, διδακτικού, επιστημονικού και εργαστηριακού έργου.

Κουτσιανίτης Δημήτριος

Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Γνωστικό αντικείμενο: "Τεχνολογία ξύλου & Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και επίπλων"
dkoutsianitis@uth.gr
24410 64744
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

Μητάνη Ανδρομάχη

Ακαδημαϊκή Υπότροφος
Γνωστικό αντικείμενο: "Ανάκτηση ενέργειας από υπολείμματα"
amitani@uth.gr
24410 64724
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα