Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
Γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία ξύλου & Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και επίπλων»

✉ rammou@uth.gr
24410 64749

Σύντομο Βιογραφικό

H Αικατερίνη Ράμμου ΜSc είναι μέλος ειδικού διδακτικού προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία ξύλου & Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και επίπλων». Από το 1996 έως το 2003 εργάστηκε στο πρώην ΤΕΙ Λάρισας στο Τμήματα Δασοπονίας ως εργαστηριακός συνεργάτης στα μαθήματα της Δασικής Τεχνολογίας του ξύλου και Δασοκομικής. Από το 1999 έως το 2018 εργάστηκε στο πρώην ΤΕΙ Λάρισας στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας ξύλου – επίπλου σαν Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία ξύλου & Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και επίπλων», και αποτέλεσε μέλος της ομάδας οργάνωσης των εργαστηρίων του Τμήματος. Διαθέτει 26ετή εμπειρία (επαγγελματική – 2,5 έτη σε Δασαρχεία και διδακτική -24 έτη στην μέση και Ανώτατη Εκπαίδευση). Συμμετείχε σε 4 προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων του κλάδου Επιπλοποιών – ξυλουργών καθώς και σε πρόγραμμα εκπαίδευση μαθητών της Τεχνικής Σχολής Λάρνακας. Από 1996 ως 1999 απασχολήθηκε στο Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. Καρδίτσας ως εκπαιδεύτρια σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων του κλάδου Δασεργατών. Έχει δημοσιεύσει 14 συνολικά εργασίες και άρθρα σε διάφορα διεθνή και εθνικά συνέδρια, επιστημονικά & κλαδικά περιοδικά. Συμμετείχε ως μέλος της ερευνητικής ομάδας σε περισσότερα από 25 ερευνητικά προγράμματα της επιτροπής ερευνών του πρώην ΤΕΙ Λάρισας. Έχει συντονίσει με επιτυχία ως μέλος οργανωτικής επιτροπής πάνω από 10 συνέδρια, ημερίδες, διημερίδες, και συμμετοχές με περίπτερο σε εκθέσεις του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας ξύλου – επίπλου.