Συνάντηση στα Πλαίσια του Έργου Erasmus+ TranSuMan, Βαλένθια (Ισπανία), 23-24 Νοεμβρίου 2023

Η τέταρτη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση του έργου Erasmus + TranSuMan – Προηγμένη εκπαίδευση για την αειφορική διαχείριση των βοσκοτόπων (Advanced training on sustainable management of pastoral systems), πραγματοποιήθηκε στις 23 έως τις 24 Νοεμβρίου 2023, στη Βαλένθια (Ισπανία). Η ομάδα έργου συγκροτείται από το Πανεπιστήμιο του Camerino (Ιταλία), ως Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης administratoras, πριν από

Εκδήλωση (Roadshow) στα Πλαίσια του Έργου Advanced Training on Sustainable Management of Pastoral Systems (TranSuMan) – ERASMUS+

Το έργο  «Προηγμένη εκπαίδευση για τη βιώσιμη διαχείριση των βοσκοτόπων» (Advanced training on sustainable management of pastoral systems (TranSuMan, https://www.ucv.es/investigacion/transhuman/transuman-events), στα πλαίσια του ERASMUS+ Key Action 2 (KA220 HED)- Cooperation partnerships in higher education έχει ως σκοπό να αναπτύξει μια καινοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού προφίλ, ικανό να Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης administratoras, πριν από

Επίσκεψη Φοιτητών και Καθηγητών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στην πόλη Camerino (Ιταλία)

Η τρίτη δια ζώσης συνάντηση του έργου «TranSuMan – Advanced training on sustainable management of pastoral systems», πραγματοποιήθηκε στις 9 έως τις 12 Μαΐου 2023, στο Camerino (Ιταλία). Τα συμμετέχοντα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα συγκροτούνται από το Πανεπιστήμιο του Camerino (Ιταλία), ως συντονιστή, καθώς και από τρεις εταίρους: το Καθολικό Πανεπιστήμιο Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης administratoras, πριν από

Διεθνής Συνάντηση στα Πλαίσια του Έργου TranSuMan

Την Πέμπτη και Παρασκευή 1-2 Δεκεμβρίου 2022 θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα διεθνής συνάντηση (Transnational Project Meeting) και εκπαιδευτικό σεμινάριο (Hands-on Training Workshop) στα πλαίσια του έργου «Advanced TRAiNing on SUstainable MANagement of pastoral systems – TranSuMan» (Erasmus+ Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης administratoras, πριν από

Ολοκληρώθηκε το Πρώτο Join Intensive Course στα Πλαίσια του Έργου TranSuMan

“Ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουνίου 2022, το πρώτο Joint Intensive Course στα πλαίσια του έργου TrnSuMan, που έλαβε χώρα στην πολή Cluj-Napoca της Ρουμανίας. Στο course συμμετείχαν δια ζώσης ή ψηφιακά ακαδημαϊκοί, φοιτητές και stakeholders μέλη των Green Teams των 4 χωρών που λαμβάνουν μέρος στο consortium του TranSuMan, Επισυνάπτεται σχετικό Διαβάστε περισσότερα…

Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ ΠΟΛΥΒΙΟ για τη συμμετοχή τους στην Green Team (έργο TranSuMan).

Στα πλαίσια του έργου TranSuMan θα επιλεγούν 4 μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΠΜΣ ΠΟΛΥΒΙΟ), ώστε με μαζί με 4 ακόμα προπτυχιακούς φοιτητές και 5 ακόμα επαγγελματίες που έχουν ενδιαφέροντα με την εκτατική κτηνοτροφία να σχηματίσουν την «πράσινη ομάδα» (Green Team). Η ομάδα αυτή θα συντονίζεται από τον Καθηγητή κ. Μιχάλη Βραχνάκη και τον Αναπλ. Διαβάστε περισσότερα…

Κάλεσμα προς τους Φοιτητές του Τμήματος ΔΕΞΥΣ για τη Δημιουργία «Πράσινης Ομάδας» στα Πλαίσια του Έργου TranSuMan

Στα πλαίσια του έργου TranSuMan θα επιλεγούν 4 προπτυχιακοί και 4 μεταπτυχιακοί φοιτητές, ώστε με μαζί με 5 ακόμα επαγγελματίες που έχουν ενδιαφέροντα με την εκτατική κτηνοτροφία να σχηματίσουν την «πράσινη ομάδα» (Green Team). Η ομάδα αυτή θα συντονίζεται από τον Καθηγητή κ. Μιχάλη Βραχνάκη και τον Αναπλ. Καθηγητή Κ. Διαβάστε περισσότερα…

Συμμετοχή του Τμήματος ΔΕΞΥΣ στο Έργο Advanced Training on Sustainable Management of Pastoral Systems (TranSuMan)

Το έργο  «Προηγμένη εκπαίδευση για τη βιώσιμη διαχείριση των βοσκοτόπων» (Advanced training on sustainable management of pastoral systems (TranSuMan), που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Key Action 2 (KA220 HED)- Cooperation partnerships in higher education, έχει ως σκοπό να αναπτύξει μια καινοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση για τη δημιουργία Διαβάστε περισσότερα…