Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Λιβαδοπονία

✉ mvrahnak@uth.gr
☎ 24410 64726

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Μιχαήλ Σ. Βραχνάκης είναι Καθηγητής Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λιβαδοπονία». Μέλος του Συμβουλίου Ένταξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με στόχο την ολοκλήρωση των σπουδών των π. Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Είχε αναλάβει αρκετές διοικητικές θέσεις στο π. Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Θεσσαλίας από το 2008 μέχρι το 2015. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Αντιπρύτανης του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε θέματα (α) έρευνας (2015- 2017)και (β) ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέριμνας (2017-2019). Διαθέτει 30ετή εμπειρία (επαγγελματική – 24 έτη και διδακτική – 26 έτη) στην Ανώτατη Εκπαίδευση σε θέματα διαχειριστικών μελετών λιβαδιών, οργάνωσης αγροδασικών συστημάτων και μελετών διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντά του είναι: Διαχείριση, αξιοποίηση και οικολογία λιβαδιών, ποσοτικοποίηση χλωριδικής ποικιλότητας, αγροδασοπονίας, λιβαδικής κατάστασης και λιβαδικής υγείας, διαχείρισης και παρακολούθησης προστατευόμενων περιοχών. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 συνολικά έγλριτες εργασίες και άρθρα σε διάφορα διεθνή και εθνικά συνέδρια, επιστημονικά & κλαδικά περιοδικά, 2 προπτυχιακά βιβλία, συλλογικούς τόμους κλπ. Έχει παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια (ενδεικτικά εκτός Ελλάδας στις χώρες: Κίνα, Ρωσία, Βραζιλία, Ιταλία, Ουκρανία, Λετονία, κ.ά. Έχει συμμετάσχει σε αρκετές διεθνείς και εθνικές επιστημονικές επιτροπές, ενώ είναι κριτής αρκετών επιστημονικών εργασιών σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά, καθώς και μέλος ακαδημαϊκών και επιστημονικών επιτροπών περιοδικών. Με βάση το Scholar Google έχουν γίνει περίπου 430 βιβλιογραφικές αναφορές στο δημοσιευμένο έργο του Μ. Βραχνάκη. Έχει συντονίσει με επιτυχία ως επιστημονικά υπεύθυνος πάνω από δέκα πέντε (15) ερευνητικά προγράμματα, Ευρωπαϊκά ή Εθνικά, ανταγωνιστικά ή αυτοχρηματοδοτούμενα, ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από είκοσι (20) άλλα αντίστοιχα προγράμματα ως μέλος ερευνητικής ομάδας. Υπήρξε εκπαιδευτής σε πολλά εθνικά και διεθνή σεμινάρια σε θέματα διαχείρισης λιβαδιών και έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά ταξίδια σε Νιγηρία και Κίνα. Έχει συμμετάσχει ως ειδικός σε θεματικές ομάδες Ελληνικών Υπουργείων και έχει συμμετάσχει ως ειδικός (expert) σε αντίστοιχες θεματικές ομάδες στο εξωτερικό. Έχει οργανώσει επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια Ελληνικά και διεθνή, συμμετέχοντας με πολλές ομιλίες και παρουσιάσεις. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών οργανώσεων και συλλόγων, ενώ έχει συμμετάσχει στη διοίκηση του διεθνούς επιστημονικού οργανισμού Eurasian Dry Grassland Group (2009-2019).