Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών»

✉ ykazoglou@uth.gr
24410 64706

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ Ιωάννης Καζόγλου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ, Καρδίτσα), από τον Απρίλιο του 2019. Διδάσκει μαθήματα στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο “Πολυ-λειτουργική διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων και βιο-οικονομία”. Κατέχει πτυχίο του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Integrated MSc, ειδίκευση Αγροτικής Οικονομίας, 1994) και Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ (Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, 2007), με τίτλο διατριβής «Επιδράσεις της βόσκησης βούβαλων στα υγρά ποολίβαδα του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών» και επιβλέποντα τον Καθηγητή Βασίλειο Παπαναστάση. Είναι ειδικός σε θέματα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και, ειδικότερα, υγροτοπικών και λιβαδικών οικοσυστημάτων και, από το 1997, έχει συμμετάσχει ενεργά σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και έργα εφαρμοσμένης διαχείρισης, αποκατάστασης και παρακολούθησης φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών των έργων, (a) ένα έργο LIFE-Φύση για την προστασία ειδών πουλιών προτεραιότητας μέσω της αποκατάστασης και διαχείρισης των υγρών λιβαδιών στη λίμνη Μικρή Πρέσπα (2002-2007), που βραβεύθηκε ως ένα από τα πέντε “Best of the Best” μεταξύ των 26 καλύτερων έργων της Ε.Ε. (Best LIFE projects), που έληξαν το 2007-2008 (επί συνόλου 398 έργων), (b) μια ιδιαίτερα πρωτότυπη έρευνα των πληθυσμών χειρόπτερων στο διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών μέσα από τη συνεργασία ειδικών από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Γαλλία (2006-2011), και (c) μία μεταδιδακτορική έρευνα (έργο ΑγροΕΤΑΚ, 11/2014-11/2015) με θέμα την ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης βοσκοτόπων και υποστήριξης της κτηνοτροφίας στα λιβαδικά οικοσυστήματα του Δήμου Πρεσπών. Έχει επίσης συμβάλει στην παραγωγή σημαντικού νομοθετικού έργου για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας και τη διαχείριση της βόσκησης τόσο μέσα από την 17μηνη θητεία του ως σύμβουλος του Αναπλ. Υπ. Περιβάλλοντος (Αθήνα, 12/2016-4/2018) όσο και ως μέλος της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρίας (πρόεδρος του ΔΣ τη διετία 2015-2016). Ο Δρ Καζόγλου είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Λιβαδοπονίας και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ. Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ανάδειξη των θετικών επιδράσεων που μπορούν να έχουν συγκεκριμένες παραγωγικές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, όπως η εκτατική κτηνοτροφία (ιδιαίτερα η εκτροφή αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων), η βιολογική γεωργία, η διαχείριση των υγρών λιβαδιών και των καλαμιώνων, στην βιοποικιλότητα, με έμφαση στις προστατευόμενες περιοχές του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000. Σημαντικό μέρος της εργασίας του στοχεύει στην στήριξη των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών σε απομακρυσμένες περιοχές και στην αποτροπή της απώλειας πόρων βιοποικιλότητας λόγω της εγκατάλειψης της υπαίθρου σε αγροτικές περιοχές. Τα τρέχοντα ερευνητικά του έργα αφορούν (a) την προστασία και διαχείριση των ενδιαιτημάτων του ενδημικού της Ηπείρου είδους ακρίδας Chorthippus lacustris (Orthoptera), που εξαρτάται από την ορθή διαχείριση των υγρών λιβαδιών, (b) τον προσδιορισμό της βοσκοφόρτωσης και βοσκοϊκανότητας και τη σύνταξη Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Βόσκησης στο Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκού (Β. Πελοπόννησος), Σύντομο βιογραφικό σημείων του Δρ Ιωάννη Καζόγλου Ιούνιος 2022) (c) την προστασία από την υπερβόσκηση και τη διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης, και (d) τη διαχείριση και προστασία των σπάνιων, ενδημικών και απειλούμενων ειδών πεταλούδων και ορθόπτερων στο Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού και γειτονικές περιοχές του δικτύου Natura 2000. Ο Δρ Γιάννης Καζόγλου έχει συμμετάσχει στην παραγωγή περισσότερων από 45 μελετών διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και τύπων οικοτόπων και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 50 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και επιστημονικά άρθρα σε συλλογικούς τόμους, βιβλία και πρακτικά διεθνών συνεδρίων (όλα με κριτές), με περισσότερες από 150 ετερο-αναφορές. Είναι μέλος διαφόρων επιστημονικών, επαγγελματικών και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρία, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (γεν. γραμματέας Δ.Σ. 2006-2008, μέλος Δ.Σ. 2008-2010), η Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών (γεν. γραμματέας από το 2016), η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, το Δίκτυο Διατήρησης Αυτόχθονων Αγροτικών Ζώων «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» και το Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο.