Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική των Επιχειρήσεων Ξύλου και στο Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου»

✉ papadio@uth.gr
24410 64741

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος είναι Καθηγητής 1ης βαθμίδας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική επιχειρήσεων ξύλου & μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου». Είναι Διευθυντής για επτά (7) διαδοχικά χρόνια (2015-2022) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» με 3 εξειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων, β) Τεχνολογία Ξύλου, γ) Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ). Είναι Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Παν/μίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου «Δασική Οικονομική, Μάρκετινγκ, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας» του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι τακτικό μέλος της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς και εθνικές επιστημονικές επιτροπές, και ευρωπαϊκά & εθνικά ερευνητικά προγράμματα (πάνω από 60), εκ των οποίων στα 25 ως επιστημονικός υπεύθυνος και 35 ως μέλος ερευνητικής ομάδας. Υπήρξε εκπαιδευτής σε αρκετά εθνικά και διεθνή σεμινάρια σε επιχειρηματίες διαφόρων κλάδων σε θέματα: Παραγωγής, Μάρκετινγκ, Κοστολόγησης, Διοίκησης & Οικονομικής Επιχειρήσεων, Οικολογικής Καινοτομίας, Κυκλικής Οικονομίας, Ανάπτυξης νέων προϊόντων, βελτίωσης παραγωγικότητας κλπ, ενώ είναι σύμβουλος σε αρκετές επιχειρήσεις. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: μάρκετινγκ επιχειρήσεων, έρευνες αγοράς, οικονομικές αναλύσεις, κοστολόγηση, δικτύωση επιχειρήσεων (clusters), καινοτομία, κυκλική οικονομία, βιοοικονομία, ανασυγκρότηση περιοχών μετά από δασικές πυρκαγιές. Διδάσκει τα μαθήματα: Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου, Κοστολόγηση Παραγωγής Προϊόντων Ξύλου και Υπηρεσιών, Διοίκηση Δασικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων, Δασική Οικονομική (σε προπτυχιακό επίπεδο) και Μάρκετινγκ Νέων Προϊόντων, Μάρκετινγκ Βιοπροιόντων, Σύγχρονες Μέθοδοι Κοστολόγησης Παραγωγής, Ερευνητική Μεθοδολογίας (σε μεταπτυχιακό επίπεδο). Έχει δημοσιεύσει πάνω από 240 συνολικά εργασίες και άρθρα σε διάφορα διεθνή και εθνικά συνέδρια, επιστημονικά & κλαδικά περιοδικά, άρθρα, βιβλία, συλλογικούς τόμους κλπ. Έχει παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια στις χώρες: Ελλάδα, Αμερική (N.Y. Los Angeles), Ιαπωνία, Νορβηγία, Ιταλία, Ελβετία, Πορτογαλία, Κύπρο, κά. Έχει συμμετάσχει σε αρκετές διεθνείς και εθνικές επιστημονικές επιτροπές, ενώ είναι κριτής αρκετών επιστημονικών εργασιών σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά, καθώς και μέλος ακαδημαϊκών και επιστημονικών επιτροπών περιοδικών. Με βάση το Scholar Google έχουν γίνει περισσότερες από 455 βιβλιογραφικές αναφορές στο δημοσιευμένο έργο του Ι. Παπαδόπουλου (h-index 10). Έχει οργανώσει επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια, συμμετέχοντας με πολλές ομιλίες και παρουσιάσεις. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών οργανώσεων και συλλόγων, ενώ έχει διατελέσει μέλος επιτροπών αξιολόγησης εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου σε επίπεδο Τμήματος και Ιδρύματος.