Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Οδοποιία»

✉ gpapageor@uth.gr
24410 64713

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Γρηγόριος Π. Παπαγεωργίου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), με γνωστικό αντικείμενο «Οδοποιία». Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιπρόσθετα, με σκοπό την αρτιότερη προσέγγιση της οδοποιίας ως προς τη βιώσιμη ένταξή της στο περιβάλλον, απέκτησε μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στον «Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής» και στον «Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων». Παράλληλα, με γνώμονα τη γνώση των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, απέκτησε πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Το ακαδ. έτος 2013-2014 και από το 2015 έως σήμερα, είναι σύμβουλος-καθηγητής και επιβλέπων διπλωματικών εργασιών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» του ΕΑΠ, από το 2018 στο ΠΜΣ «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος» του Γενικού Τμήματος Λάρισας του ΠΘ και από το ακαδ. έτος 2020-2021, στο ΠΜΣ «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» του Τμήματος ΔΕΞΥΣ. Επιπρόσθετα, είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού του Διατμηματικού ΠΜΣ «Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων», που πρόκειται να λειτουργήσει από το ακαδ. έτος 2022-2023. Έχει δώσει ως προσκεκλημένος, διαλέξεις στο πεδίο της διαχείρισης των οδικών έργων και έχει επιβλέψει άνω των πενήντα μεταπτυχιακών και πτυχιακών/διπλωματικών διατριβών. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως ελεύθερος επαγγελματίας, εκτιμητής υποδομών, εκπαιδευτής τεχνικών ασφαλείας, πραγματογνώμονας, ελεγκτής και αξιολογητής επενδύσεων/υποδομών. Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντά του συνίστανται στα πεδία της διαχείρισης οδικών υποδομών, διαχείρισης οδοστρωμάτων, ευφυών οδών και της περιβαλλοντικής εναρμόνισης των οδικών έργων. Έχει δημοσιεύσει άνω των πενήντα εργασιών και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, διεθνή και εθνικά συνέδρια, τεχνικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους κ.ά. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς αναγνώρισης, με δείκτη απήχησης (ΙF). Είναι εκτός των άλλων, μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και πιστοποιημένος εκτιμητής του Οργανισμού ‘The European Group of Valuers’ Associations’ (TEGoVA).