Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική»

✉ samaras@uth.gr
24410 64719

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Δημήτριος Α. Σαμαράς είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο “Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική”. Είναι πτυχιούχος Δασολόγος του Α.Π.Θ. (2004), με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (M.Sc.) στη Δασική Βοτανική & Γεωβοτανική (Α.Π.Θ. – 2007), ενώ κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Freiburg (Γερμανία – 2012) στην Επιστήμη της Βλάστησης. Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στην Έδρα Επιστημών Σταθμολογίας και Βλάστησης (Professur für Standorts- und Vegetationskunde) της Σχολής Δασικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών του Freiburg (2009-10), ενώ το 2014-15 έκανε μεταδιδακτορική έρευνα στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σχετικά με την ευπάθεια των δασών της κεφαλληνιακής ελάτης στην κλιματική αλλαγή. Από το 2014 έως το 2019 διετέλεσε επιστημονικός σύμβουλος στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Χιλής (Instituto Forestal – INFOR). Το 2020 έλαβε υποτροφία για την διεξαγωγή έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πάνω στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα ελατοδάση της χώρας μας. Έχει συμμετάσχει σε 14 ερευνητικά προγράμματα (6 στην Ελλάδα και 8 στο εξωτερικό), εκ των οποίων τα 6 ανταγωνιστικά. Υπήρξε εκπαιδευτής σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών Δασολογίας στην Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Ρουμανία και τη Χιλή, ενώ έχει διδάξει τα μαθήματα: Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών, Δασική Βοτανική, Δασική Οικολογία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Κλιματική αλλαγή και Διαχείριση οικοσυστημάτων για την παραγωγή μη ξυλωδών δασικών προϊόντων. Έχει περισσότερες από 30 δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, καθώς και σε συλλογικούς τόμους.