Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών»

✉ elallas@uth.gr
24410 64725

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ Λαλλάς Ευθύμιος είναι Αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Παν/μιου Θεσσαλίας. Προηγούμενες ενασχολήσεις του συμπεριλαμβάνουν νευραλγικές θέσεις τόσο στον ιδιωτικό τομέα (Σχεδιαστής και υποδιευθυντής του τμήματος Δικτύων κορμού στην HUAWEI), όσο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (Προϊστάμενος στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – ΚΔΒΜ). Έχει εργαστεί σε αρκετά Ευρωπαικά και Ελληνικά Ερευνητικά Προγράμματα (Ρ917-ADSL, Ρ918-IP over WDM, IST-OCCULT, FP7-NAVOLCHI, SpuMoNi, ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ Ι και ΙΙ). Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται, Τεχνολογίες και Εφαρμογές Δικτυακών Συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων και εφαρμογών σχεδιασμού αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων), Αρχιτεκτονικές Δικτύων σε πολυπύρηνα συστηματα, Τεχνόοικονομική Αποτίμηση Δικτυακών Συστημάτων στο χώρο της Βιομηχανίας, Ασφάλεια Συστημάτων-Blockchain, Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙΟΤ) και εφαρμογές, Σχεδίαση δικτυακών συστημάτων για την βελτιστοποίηση απόδοσης των επιχειρήσεων Ξύλου – Επίπλου και Δασικών Προιόντων. Έχει συγγράψει αρκετά επιστημονικά άρθρα και μονογραφίες σε διεθνούς κύρους με κρίση συνέδρια και περιοδικά και κεφάλαια βιβλίων, και αποτελεί και ο ίδιος μέλος επιτροπών κριτών σε μερικά από αυτά.