Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Δασική Οικονομική και Καινοτομία»

✉ mtrigkas@uth.gr
24410 64721

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Μάριος Τρίγκας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού με γνωστικό αντικείμενο “Δασική Οικονομική και Καινοτομία” και μέλος του Εργαστηρίου Δασικής Οικονομικής, Μάρκετινγκ, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Διδάσκει στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος, ενώ έχει διακριθεί τόσο για το ερευνητικό του έργο όσο και για τη συμμετοχή του σε ομάδες ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων από επιχειρηματικούς φορείς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την Καινοτομία, τα Οικονομικά της Καινοτομίας και των επιχειρήσεων, διαχείριση καινοτομίας, την επιχειρηματικότητα, τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, κυκλική οικονομία και βιοοικονομία, την οικονομική της δασικής παραγωγής και των φυσικών πόρων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και στην περιβαλλοντική προστασία και την αξιοποίηση των δασικών πόρων. Έχει πάνω από 120 δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ενώ έχει συμμετάσχει στην υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση περισσότερων από 40 ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων ως μέλος ερευνητικών ομάδων. Υπήρξε επίσης Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 5 ερευνητικά έργα και είναι κριτής σε σημαντικό αριθμό διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συμμετοχής του σε ερευνητικά έργα, έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη νέων προϊόντων (ιδέα – υλοποίηση), έρευνες αγοράς, οικονομική – χρηματοοικονομική ανάλυση και βιωσιμότητα καινοτόμων προϊόντων και επενδύσεων, επιχειρηματικό σχεδιασμό και μοντελοποιήση, ανάπτυξη νέων μορφών και δομών υποστήριξης επιχειρηματικότητας, θέματα βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας, οικολογικής καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, ενσωμάτωσης ΤΠΕ σε οικολογικά προϊόντα αλλά και διαδικασίες επιχειρηματικής δικτύωσης κ.λ.π. εστιάζοντας στους κλάδους της δασοπονίας – ξύλου και περιβάλλοντος. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών οργανώσεων και πρωτοβουλιών στα αντικείμενα του επιστημονικού του ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά είναι μέλος του EuroMed Academy of Business, του Ελληνικού Φόρουμ Βιοοικονομίας και υπήρξε Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας την περίοδο 2015-2018 και μέλος αρκετών ομάδων εργασίας σε συνεργασία με διάφορα Υπουργεία και φορείς του δημοσίου στο πλαίσιο των ερευνητικών του ενδιαφερόντων. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του εμπειρίας, πέραν της διδασκαλίας σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχει ασχοληθεί και με την επιχειρηματική συμβούλευση.