Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Βιολογία Άγριας Πανίδας»

✉ birtsas@uth.gr
24410 64710

Σύντομο Βιογραφικό

O Δρ Περικλής Μπίρτσας είναι Καθηγητής 1ης βαθμίδας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Διαχείρισης Άγριας Πανίδας στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Άγριας Πανίδας». Από το 2019 έως το 2022 ήταν Αντιπρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα – Πάικου – Βερμίου και από το 2019 έως σήμερα είναι Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος και υπέυθυνος Επιστημονικής Τεκμηρίωσης της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας και Θράκης. Έχει αναλάβει αρκετές διοικητικές θέσεις στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας από το 2008 έως το 2019 (Πρόεδρος, Αναπληρωτής Προέδρου, Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών, Μέλος Επιτροπών κ.α.). Έχει διατελέσει Υπεύθυνος Επιστημονικών Προγραμμάτων (1996 – 1999) και Γενικός Διευθυντής (1999-2008) της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας και Θράκης, ενός οργανισμού, με περισσότερους από 75 επιστήμονες και θηροφύλακες, που έχει να παρουσιάσει εθνική και διεθνή περιβαλλοντική δράση. Επίσης ήταν μέλος της Ομάδας Εργασίας για την εικοσαετή Εθνική Στρατηγική για τα Δάση της Ελλάδας η οποία ενσωματώθηκε σε Υπουργική Απόφαση. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: βιολογία και διαχείριση ειδών άγριας πανίδας, οικολογία και διαχείριση ενδιαιτημάτων πτηνών και θηλαστικών, πανίδα και ανθρώπινες δραστηριότητες, οικολογία ασθενειών ειδών άγριας πανίδας κ.α. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 40 ερευνητικές εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά με impact factor και περισσότερες από 160 ερευνητικές εργασίες σε πρακτικά Διεθνών και Εθνικών Συνεδρίων καθώς και σε Εθνικά περιοδικά. Επίσης έχει συγγράψει δύο βιβλία και έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους, ενώ έχει περισσότερες από 800 βιβλιογραφικές αναφορές – h-index 13 (Google Scholar 06- 2022) και είναι κριτής επιστημονικών εργασιών σε διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει συντονίσει με επιτυχία, ως επιστημονικά υπεύθυνος, περισσότερα από 30 ερευνητικά έργα και συμμετείχε στην επιστημονική ομάδα εργασίας περισσότερων από 10 ερευνητικών έργων ή μελετών. Διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πολυλειτουργική Δασοπονία και Βιοοικονομία», επιβλέπει μεταπτυχιακές διατριβές και ήταν μέλος τριμελούς επιτροπής Διαδακτορικών Διατριβών. Υπήρξε εκπαιδευτής σε σεμινάρια κυνηγών με θέματα βιολογίας και διαχείρισης ειδών άγριας πανίδας, ενώ συμμετείχε ως εισηγητής σε πολλές ημερίδες. Έχει οργανώσει επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια. Είναι μέλος επιστημονικών οργανώσεων και συλλόγων, ενώ έχει διατελέσει μέλος επιτροπών αξιολόγησης εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου σε επίπεδο Τμήματος.