Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογές στον κλάδο Ξύλου-Επίπλου»

✉ karageorgos@uth.gr
24410 64712

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Αντώνιος Καραγεώργος (ORCID ID: 0000-0002-4295-6719) είναι Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογές στον κλάδο Ξύλου-Επίπλου» και Διευθυντής του εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Ψηφιακών Τεχνολογιών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού. Ο Δρ. Καραγεώργος έχει λάβει χρηματοδότηση για εκπόνηση διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας στο εξωτερικό και την Ελλάδα, έχει συντονίσει και εκτελέσει διεθνή και εθνικά ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο των Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων (>35) και έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια που έχουν λάβει μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών (>2000 με Google Scholar h-index=17). Επιπλέον έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε συναφή αντικείμενα στο εξωτερικό και την Ελλάδα, έχει πλούσιο διοικητικό έργο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχοντας διατελέσει εκτός των άλλων Πρόεδρος Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου και Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, και έχει συμμετάσχει στην επιστημονική επιτροπή διεθνών επιστημονικών περιοδικών και διεθνών συνεδρίων.