Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Ξύλου (Ξήρανση ξύλου)»

✉ skarvelis@uth.gr
24410 64743

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Μιχάλης Σκαρβέλης είναι Καθηγητής 1ης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Ξύλου (Ξήρανση ξύλου)». Την περίοδο 2014-2016 διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας και επίσης υπεύθυνος του Εργαστηρίου Επίπλου και του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Συντήρησης Ξυλοκατασκευών στο ίδιο Τμήμα. Εργάστηκε αρχικά στην Ξυλοβιομηχανία και στη συνέχεια διετέλεσε επί 25ετία (1985-2009) ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, του ΕΘΙΑΓΕ, μέσα από το οποίο βρέθηκε σε στενή σύνδεση και επαφή με την ελληνική δασική πράξη. Διαχρονικά διετέλεσε εκπαιδευτής σε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα στο αντικείμενο της κατεργασίας του ξύλου για άνεργους, ειδικές κατηγορίες εργαζομένων και απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ συνέγραψε και αντίστοιχο σύγγραμμα. Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντά του είναι: Τεχνολογία ξύλου, Τεχνολογία παραγωγής επίπλου, Τεχνολογία ξύλινων κατασκευών, καταγραφή της ιστορικής εξέλιξης του επίπλου στην Ελλάδα κ.α. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών εργασιών και διάφορα άρθρα σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, επιστημονικά & κλαδικά περιοδικά, άρθρα, βιβλία, συλλογικούς τόμους κλπ.. Έχει παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια σε πολλές χώρες. Συμμετείχε και συμμετέχει σε διεθνείς επιτροπές και εθνικές επιστημονικές επιτροπές, στο αντικείμενο της τεχνολογίας του ξύλου και των ξύλινων κατασκευών. Είναι κριτής επιστημονικών εργασιών σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Έχει συμμετάσχει και έχει συντονίσει με επιτυχία ως επιστημονικά υπεύθυνος εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Έχει οργανώσει διεθνείς επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια, συμμετέχοντας με πολλές ομιλίες και παρουσιάσεις. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών οργανώσεων και συλλόγων, ενώ έχει διατελέσει μέλος επιτροπών αξιολόγησης εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου σε επίπεδο Τμήματος και Ιδρύματος.