Με επιτυχία και σημαντικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το έργο «Πράσινα και ανακυκλώσιμα ή/και κομποστοποιήσιμα σύνθετα προϊόντα με βελτιωμένες ιδιότητες από απόβλητα βιομηχανικής κάνναβης στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας-ΚΥΚΑ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: T2ΕΔΚ-00008) που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Β’ φάσης της Δράσης του “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ” (Β’ Κύκλος, ΕΤΠΑ-ΕΠΑνΕΚ).

Συγκεκριμένα, μέσω του έργου ΚΥΚΑ αξιοποιήθηκαν τα απόβλητα βιομηχανικής κάνναβης με σκοπό την ανάπτυξη πράσινων και ανακυκλώσιμων ή/και κομποστοποιήσιμων σύνθετων προϊόντων με βελτιωμένες ιδιότητες, μία καινοτόμα εφαρμογή που θα εξυπηρετήσει και θα διευκολύνει τη δραστηριότητα και έρευνα για αξιοποίηση των αγροτικών υπολειμμάτων (βιομηχανική κάνναβη), στην Ελλάδα και διεθνώς.

Στα πλαίσια του έργου, αξιοποιήθηκαν τα υπολείμματα των στελεχών βιομηχανικής κάνναβης (ξυλώδες μέρος και ίνες) που καλλιεργούνται σε περιοχές μελέτης του Νομού Μαγνησίας, και παράχθηκαν σύνθετα συγκολλημένα προϊόντα ξύλου (μοριοπλάκες), από το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Επίπλων και Ξυλοκατασκευών (ΕΠΕΞ) του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στη συνέχεια, με αυτά τα προϊόντα κατασκευάστηκαν διάφορα έπιπλα μικρών διαστάσεων.

Το έργο ήταν μία σύμπραξη μεταξύ CHIMAR, ΚΑΝΝΑΒΙΟ, ΕΧΤΠΧ (ΑΠΘ), ΧΟΠΘ (ΑΠΘ), ΕΠΕΞ (ΠΘ), με διάρκεια 37 μήνες (16/06/2020-15/07/2023) και με επιστημονικό υπεύθυνο για τον Φορέα ΕΠΕΞ τον καθηγητή κ. Νταλό Γεώργιο.

Για περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο έργο, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://kyka-project.eu/el/.