Κατατακτήριες εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής:


Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν:


1. Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων του Τμήματος.


2. Οι απόφοιτοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο.

Οι ως άνω κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, προ της εγγραφής τους στο Ι.Ε.Κ. πρέπει απαραιτήτως να είναι και κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου.

Ο ανώτατος αριθμός αποφοίτων Ι.Ε.Κ. που μπορούν να καταταχθούν στο Τμήμα ορίζεται σε ποσοστό 3% επί του ετήσιου αριθμού των εισακτέων του Τμήματος.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ν. 2009/1992:

 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ
 • ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ν. 4186/2013:

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

 • Εξεταζόμενα Μαθήματα


  1. ΚΜ111 - Μορφολογία - Φυσιολογία Φυτών
  2. ΚΜ221 - Δομή Ξύλου
  3. ΚΜ251 - Εισαγωγή στην Βιοοικονομία

  Ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων


  1. Μορφολογία - Φυσιολογία Φυτών:
  Βιβλία:
  1. Τσέκος Ι. & Σαββίδης Θ. (2014). Βοτανική (Δομή, Λειτουργική Δράση και Βιολογία Φυτών), Εκδόσεις Κυριακίδη.
  2. Αϊβαλάκις, Γ., Καραμπουρνιώτης Γ., Φασσέας Κ. (2004). Γενική Βοτανική (η Μορφολογία η Ανατομία και η Φυσιολογία των Ανώτερων Φυτών), Εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ.
  Εξεταστέα ύλη:
  Φυτικό κύτταρο, Φυτικοί ιστοί και όργανα, Δομή και λειτουργία ρίζας, φύλλων, βλαστού, άνθους, σπέρματος, Ανάπτυξη και λειτουργίες των φυτικών οργάνων, Άμυνα των φυτών έναντι καταπονήσεων βιοτικής προέλευσης, Μεσογειακό περιβάλλον και φυτά.

  2. Δομή Ξύλου
  Βιβλίο - Σημειώσεις:
  ιστοσελίδα: http://mantanis.users.uth.gr/Domi-Xylou.pdf
  Εξεταστέα ύλη:
  Εισαγωγή, κεφ. 1, κεφ. 2, κεφ. 3, κεφ. 4, κεφ. 5, και κεφ. 9 (όχι τα Παραρτήματα) – πρόσθετο υλικό υπάρχει ήδη και στο eclass (UTH) https://eclass.uth.gr/courses/FWSD_U_108/

  3. Εισαγωγή στην Βιοοικονομία
  Βιβλίο:
  Pietzsch, J. (2018) Εισαγωγή στη Βιοοικονομία, Μετάφραση – επιστημονική επιμέλεια ΒΟΡΓΙΑΣ Κ. εκδόσεις Τσότρα.
  Εξεταστέα ύλη:
  Εισαγωγή, ενότητα 2.2 και κεφάλαια: 8 & 9.

  Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαθημάτων


  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
  ΚΜ-111ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ05-12-2022,
  ΩΡΑ 17:00 μ.μ.
  ΚΜ-221ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ07-12-2022,
  ΩΡΑ 17:00 μ.μ.
  ΚΜ-251ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 09-12-2022,
  ΩΡΑ 17:00 π.μ.

  Αιτήσεις:


  Οι αιτήσεις συμμετοχής (επισυνάπτονται) υποβάλλονται από τον/την υποψήφιο/α ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο στη Γραμματεία του Τμήματος (είτε δια ζώσης, είτε ταχυδρομικά, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: g-fwsd@uth.gr) από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022.