Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, σε συνεργασία με την HellaBiom, στα πλαίσια του 1ου Περιφερειακού Φόρουμ Βιομάζας, διοργάνωσε με επιτυχία εκδήλωση με θέμα «Βιοενέργεια και Βιώσιμη Δασική Διαχείριση». Σκοπός του Φόρουμ ήταν να φέρει σε άμεση επαφή και δικτύωση επιχειρήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, αγροτικούς και δασικούς συνεταιρισμούς, ενεργειακές κοινότητες, διαχειριστές logistics, ιδιοκτήτες-χειριστές μηχανημάτων έργου, δασικών και αγροτικών μηχανημάτων, παραγωγούς βιομάζας και γενικά όλους τους συντελεστές της αλυσίδας αξίας βιομάζας.

Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σχετικά με την κατάσταση των δασών στην Αυστρία και της βιομάζας, καθώς και της τεχνικής εκπαίδευσης των δασεργατών από Αυστριακούς ειδήμονες. Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο Επικεφαλής του Εμπορικού Τμήματος της Αυστριακής Πρεσβείας ADVANTAGE AUSTRIA, κ. Christoph Sturm, ο Εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Γεωργίας, Δασών, Περιφερειών και Διαχείρισης Υδάτων, κ. Paul Ehgartne και η Διευθύντρια του Ομοσπονδιακού Ερευνητικού Κέντρου για τα Δάση περιοχής Ossiach, κα. Anna-Sophie Pirtscher. Την αποστολή απαρτίζανε και ακόμη 15 διευθυντές Αυστριακών εταιριών που είχαν σχέση με το δάσος και τη βιομάζα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγητή Γεώργιο Νταλό, ο οποίος παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα σε θέματα Δασών και Βιομάζας, ενώ ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους του Τμήματος.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Αυστριακή Πρεσβεία στην Αθήνα, το Εμπορικό Τμήμα ADVANTAGE AUSTRIA και τον Αυστριακό Σύνδεσμο Βιομάζας. Την Πρέσβη της Αυστρίας στην Ελλάδα κα. Gerda Vogl συνάντησε πριν την εκδήλωση ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Γεώργιος Νταλός.