Σας γνωστοποιούμε ότι ο Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Δημήτρης Οικονόμου, θα παρουσιάσει ομιλία στο Universidad de Zaragoza της Ισπανίας, ως καλεσμένος ομιλητής, την Πέμπτη 29/2. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των εργασιών της ερευνητικής ομάδας SISEC (Sistemas SocioECológicos agrarios) στις 16.00 ώρα Ελλάδας. Το θέμα της ομιλίας είναι “Targeted grazing as a wildfire prevention tool in Greece: an ecological and social approach”.

Ο όρος στοχευμένη βόσκηση (targeted grazing) χρησιμοποιείται για να περιγράψει  την αξιοποίηση της βόσκησης για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε σχέση με το περιβάλλον και το τοπίο. Η πρακτική αυτή έχει οικολογικό και οικονομικό ενδιαφέρον για την μείωση και αντιμετώπιση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, πρόβλημα που αποτελεί κοινό τόπο για τις χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης. Η περίπτωση της Ισπανίας είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική, αποτελώντας μια χώρα που η σχεδιασμένη ένταξη της κτηνοτροφίας στην αντιπυρική πρόληψη, έχει ήδη πλούσιο ιστορικό προηγούμενο. Η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ επιστημόνων από χώρες με κοινά περιβαλλοντικά προβλήματα αποτελεί  εφαλτήριο για τη βέλτιστη αξιοποιήσή της στοχευμένης βόσκησης στη διαχείριση των λιβαδιών και την αντιπυρική πρόληψη. Στη συγκεκριμένη ομιλία, εκτός από την ευρύτερη  αναφορά στις παραπάνω θεματικές, πρόκειται να περιγραφεί η τρέχουσα έρευνα στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, που διεξάγεται με τη μορφή διδακτορικής διατριβής.

Όποιο μέλος της Κοινότητας το επιθυμεί, μπορεί να παρακολουθήσει διαδικτυακά την ομιλία στον παρακάτω σύνδεσμο: https://us06web.zoom.us/j/83336545351?pwd=IBucb8q9ysagNfxD8XFAO3wRYasD52.