Παρακαλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση σε Δασαρχεία, να δηλώσεουν έως τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024, το Δασαρχείο στο οποίο θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση προκειμένου να γίνει η εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Για την Δήλωση Δασαρχείου, οι φοιτητές θα πρέπει να στείλουν email στη Γραμματεία του Τμήματος (g-fwsd@uth.gr), με το Ονοματεπώνυμό τους και το Δασαρχείο στο οποίο θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.