Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα των κατατακτήριων εξετάσεων του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, καθώς και την ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων.

Κωδικός ΜαθήματοςΜάθημαΗμερομηνία & ώρα εξέτασης
ΚΜ111Μορφολογία-Φυσιολογία Φυτών05/12/2023,
ώρα 17:00
ΚΜ121Οικολογία Χερσαίων Οικοσυστημάτων07/12/2023,
ώρα 17:00
ΚΜ251Εισαγωγή στην Βιοοικονομία11/12/2023,
ώρα 17:00

Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων είναι η ακόλουθη:

1. Μορφολογία – Φυσιολογία Φυτών

Βιβλίο: Campbell N.A., Reece J.B., Minorsky P.V. (2021) ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Μορφή και λειτουργία στα φυτά. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Εξεταστέα ύλη:

  • Κεφάλαιο 1 [σελ. 5-24]
  • Κεφάλαιο 2 [σελ. 37-56, εκτός από “Μέτρηση του υδατικού δυναμικού”]
  • Κεφάλαιο 3 [σελ. 65-66 (Επισκόπηση), σελ. 71-72 (Τμήμα 3.2 : “Για να ολοκληρώσουν τα φυτά τον βιολογικό τους κύκλο…” & “Μακροστοιχεία και μικροστοιχεία”, σελ. 75-82 (Τμήμα 3.3)]
  • Κεφάλαιο 4 [σελ. 87-102, εκτός από “Βλαστητική αναπαραγωγή και γεωργία”]
  • Κεφάλαιο 5 [σελ. 113 (Επισκόπηση), σελ. 139-147 (Τμήματα 5.4 και 5.5)]

2. Οικολογία Χερσαίων Οικοσυστημάτων

Βιβλίο: Ντάφης Σ. (1986) Δασική Οικολογία. Εκδόσεις Γιαχούδη

Εξεταστέα ύλη: Σελ. 1-197 (μέχρι την Επίδραση βιοτικών παραγόντων)

3. Εισαγωγή στην Βιοοικονομία

Βιβλίο: Pietzsch, J. (2018) Εισαγωγή στη Βιοοικονομία, Μετάφραση – επιστημονική επιμέλεια ΒΟΡΓΙΑΣ Κ. εκδόσεις Τσότρα.

Εξεταστέα ύλη: Εισαγωγή, ενότητα 2.2 και κεφάλαια: 8 & 9.